Ervaren Discriminatie 2018

Om een representatief beeld te krijgen van ervaren discriminatie in Nederland is een enquête gehouden onder groepen van verschillende herkomst (Turkse Nederlanders, Marokkaanse Nederlanders, Surinaamse Nederlanders, Antilliaanse Nederlanders, mensen uit Midden- en Oost-Europese landen, autochtonen, overige niet-westerse allochtonen en overige westerse allochtonen). In 2013 waren ook Joden en LHTBers onderdeel van de doelpopulatie.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xsm-9kbg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-wu-j6x7
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:186158
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau – SCP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publication Year 2020
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf; http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language English
Resource Type Dataset
Format .sav (spss data); .dta (stata data); .dat (spss data); .pdf (documentation); .xlsx (documentation)
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Netherlands