Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1671

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1671.1 en 1671.2.

  1. De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide. Hij woonde eerst op Midden-Java, later te Solo. De geïnterviewde vertelt voer de inval van de Japanners te Solo. Vervolgens vertelt de geïnterviewde over zijn ervaringen van de bezettingstijd. De geïnterviewde werd opgepakt en in de gevangenis door de Japanners vastgehouden. Hij maakte de bersiaptijd mee in Semarang en ging hier in 1946 bij de politie. De geïnterviewde gaat in op zijn politietaken, onder andere het uitvoeren van onderzoeken naar moordzaken.

1671.2 De geïnterviewde vertelt verder over zijn politiecarrière in Indië. Hij dient in 1950 bij de ondernemingspolitie van de Indonesische staatspolitie. Hij en de andere Nederlanders krijgen van hun Indonesische superieuren erg riskante klussen op te knappen en hij wordt bedreigd. Na verblijf in Nederland vertrekt de geïnterviewde in 1956 naar Nieuw-Guinea om daar bij de politie te werken. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden bij de politie, onder andere over het bestrijden van Indonesische infiltranten begin jaren '60.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-22s-zmbp
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-bogi-6t
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52157
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Midden-Java; Oengaran; Solo; Semarang; Ambarawa; Soekaboemi; Salatiga; Manokwari; Ransiki; Sorong; Kaimana; Hollandia