Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1648

Dit interview bestaat uit drie gesprekken: 1648.1 t/m 1648.3.

1648.1 De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië. De familie behoorde tot de hogere laag van de brede groep Indische Nederlanders. Hij werkte voor de PTT. Gedurende de Japanse bezetting bleef de geïnterviewde buiten het kamp aan het werk. Na de aanval op Pearl Harbor werd het noodplan ingezet, de geïnterviewde kwam te werken in Bandoeng wat het centrum werd van het telefonisch noodverkeer of bliksemverkeer. Tot slot vertelt de geïnterviewde over zijn confrontatie met de Japanse stoottroepen na de Japanse inval.

1648.2 De geïnterviewde vertelt over de situatie in Bandoeng ten tijde van de bezetting. Het kantoor had nu een Japanse baas. Ook vertelt hij over zijn ervaringen van de bersiaptijd. In deze tijd moest hij het huis uit omdat hij gevaar liep vanwege de Pemoeda's.

1648.3 De geïnterviewde schetst een beeld van de bezetting en de bersiaptijd. Het postkantoor bleef doordraaien. De geïnterviewde vertelt hoe hij na de bezetting de afdeling telecommunicatie weer opzette. Tot slot vertelt de geïnterviewde over de ontwikkelingen in de telefoondienst tot na de soevereiniteitsoverdracht en gaat de geïnterviewde in op zijn vertrek naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zsa-8unf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-gn5p-ri
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52040
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Oost-Java; West-Java; Batavia; Pontianak; Pasoeroean; Tandjoengpinang; Bandoeng