Gewikt en voor de ruggen gekozen RAAP-rapport 3060 Vergrote Voorhaven Noord

Voor vondsten, sporen en structuren van de desbetreffende (sub)vindplaatsen, zie aparte onderzoeksmeldingen. Hier zijn alleen de sporen en vondsten gemeld die niet aan een van deze vindplaatsen te koppelen zijn of in het hele onderzoeksgebied voor komen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xzu-cjym
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ozyg-wt
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xqy-stz8
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-z5g-88jt
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zk2-85ct
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xx9-nmdh
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xk6-mq5t
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-29w-ueuq
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xj4-jfkj
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xmp-vzxr
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-z7u-d9ck
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zvt-ejfv
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zne-m93s
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-xm4-ggrg
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zhd-58uy
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-2cj-4c6e
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-x3j-cagk
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:69642
Provenance
Creator Ellenkamp, G.R.; Ruijters, M.H.P.M.; Tichelman, G.
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau
Contributor RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.051 LON, 51.570 LAT); Bergen (L); Aijen; Kampweg; Limburg