Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1179

De geïnterviewde groeide op in Indië in een militair gezin. De geïnterviewde vertelt over de binnenkomst van de Japanners en vertelt over zijn tijd in een interneringskamp. Veel mensen overleefden het kamp niet. Na de bevrijding stond hij er alleen voor. Via Nederland ging de geïnterviewde naar Nieuw-Guinea. Hij had gehoopt in Nieuw-Guinea een nieuw land op te kunnen bouwen. De geïnterviewde gaat in op de gevolgen van de oorlog voor zijn leven en de moeilijkheden die hij ondervond als jonge ongeschoolde vluchteling.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xc6-4kxe
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mozk-i1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:48390
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea