Archeologisch bureauonderzoek & Inventariserend Veldonderzoek, verkennende en karterende fase Wijk het Rode Dorp, Alphen aan den Rijn, Gemeente Alphen aan den Rijn

een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek (IVO), verkennende en karterende fase, uitgevoerd in verband met de geplande (her)ontwikkeling van de wijk het Rode Dorp in Alphen aan den Rijn, gemeente Alphen aan den Rijn. Tijdens het onderzoek is geconstateerd dat in de ondergrond van het plangebied oever(wal)afzettingen voorkomen met een hoge archeologische verwachting. Mogelijk zijn indicaties aangetroffen voor de aanwezigheid van de Romeinse weg, hoewel dit op basis van de karterende boringen niet met zekerheid kan worden vastgesteld.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xx4-py2k
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n8-58dd
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76977
Provenance
Creator Wilbers, A.W.E.
Publisher IDDS Archeologie
Contributor Moerman, S.; IDDS Archeologie
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.656 LON, 52.317 LAT); Wijk het Rode Dorp; Alphen aan den Rijn; Zuid-Holland