Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1676

De geïnterviewde vertelt hoe hij opgroeide in Indië. Voor de Japanse inval is de geïnterviewde actief bij de Oranje-jeugdgroep. In juli 1942 moet hij zich melden bij het interneringskamp en wordt hij geïnterneerd. In het kamp doet de geïnterviewde een gedeelte van zijn eindexamen. De geïnterviewde vertelt vervolgens over zijn ervaringen van de bersiaptijd, hij verblijft dan in Bandoeng. De geïnterviewde ging in deze tijd studeren, eerst in Bandoeng en later in Nederland. In de jaren '50 werkte de geïnterviewde voor een aantal jaar als uitgezonden kracht in Indonesië.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xfj-qk9n
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-82qg-3w
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52247
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Batavia; Atjeh; Malang; Bandoeng; Djakarta