Dorpsstraat-Julianalaan, Bergschenhoek Eindrapport

In opdracht van de Gemeente Lansingerland heeft archeologisch onderzoeksbureau IDDS Archeologie op 16 januari 2019 en op 31 januari 2019 een inventariserend veldonderzoek door middel van proefsleuven in de variant van een archeologische begeleiding, uitgevoerd aan de Dorpsstraat - Julianalaan in Bergschenhoek, gemeente Lansingerland. De aanleiding voor dit onderzoek is de geplande herinrichting van de aansluiting van de Dorpsstraat met de Julianastraat in Bergschenhoek. Op basis van het vooronderzoek was geadviseerd om het gebied vrij te geven met uitzondering van het gebied waar fundamenten van een brug bekend waren. Nadat een brugfundering werd aangetroffen die als behoudenswaardig werd gevonden is er in overleg met het bevoegd gezag opgeschaald naar een opgraving. Tijdens het onderzoek is er, nadat de brugfundering werd aangetroffen, één werkput, langs de noordzijde van de duiker, aangelegd. Hierbij zijn de fundering en het muurwerk van een brug aangetroffen. Op basis van de gebruikte constructiemethode en de typologie van de bakstenen uit het muurwerk dateert de brug uit de 19e – 20ste eeuw.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xud-jeyj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ow-9m8g
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:248237
Provenance
Creator Meijer, Y.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Zuid-Holland; IDDS Archeologie B.V.
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format jpeg afbeelding; shapefile; cad uitwisselingsbestand; ms excel spreadsheet; tekst bestand; adobe pdf; xml; accdb; docx; pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.506 LON, 51.989 LAT); Zuid-Holland; Lansingerland; Bergschenhoek; Dorpsstraat-Julianalaan