Project Ongekend Bijzonder, Amsterdam, interview 38

geslacht: Vrouw land van herkomst: Iran klasse in land van herkomst: Middenklasse, kunstzinnig milieu leeftijd aankomst NL: 23 stad: Amsterdam vluchtreden: Weinig vrijheid als filmmaker en journalist relaties met eigen gemeenschap: Weinig contact met Iraniërs
opleiding: Filmacademie en Perzische literatuur beroep land van herkomst: Filmmaker werk in NL: Dichter en filmmaker kinderen: 0 bijdrage aan de stad: Films, gedichten opvallend/bijzonder: Eigenzinnige jonge vrouw vlucht naar de vrijheid. Keert zich hier af van Iran, wil er niets meer mee te maken hebben. Richt zich sterk op Nederland en haar opleiding/werk hier.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zse-h3v5
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dfd5-cc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64350
Provenance
Creator Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie - BMP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Roodsaz, R.R.; Stadsarchief Gemeente Amsterdam
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format H.264/MPEG-4; srt; txt
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Amsterdam; Iran