Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1666

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1666.1 en 1666.2.

1666.1 De geïnterviewde verbleef in Indië van 1947 tot 1958 en was accountant ook werd hij chef van een accountantsbureau. De geïnterviewde vertelt over zijn werkzaamheden en gaat in op zijn werk voor importeurs. De geïnterviewde schetst een beeld van het bedrijfsleven waarop de politieke ontwikkelingen in Indië invloed hadden. Bij zijn vertrek speelde naast persoonlijke omstandigheden vooral een rol, dat alle betalende klanten uit Indonesië vertrokken.

1666.2 De geïnterviewde was betrokken bij de Gereformeerde Kerk in Indië. De geïnterviewde vertelt over zijn bestuurswerk voor de kerk en schetst een beeld van de ontwikkelingen op dit gebied. De Nederlandstalige kerken in Indonesië waren een aflopende zaak. Vervolgens vertelt de geïnterviewde verder over zijn werk als accountant en gaat in op de veranderingen sinds de soevereiniteitsoverdracht.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2cg-kmks
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ipuy-zc
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52147
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Batavia