Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1057

De geïnterviewde wilde zich inzetten voor Indië en werd getraind in de Verenigde Staten, voor het VK-KNIL. Via Australië ging ze naar Indië. De geïnterviewde vertelt over haar taken. Haar functies waren met name op kantoor. De geïnterviewde vindt dat het vrouwenkorps nuttig werk heeft verricht. In 1946 vertrok de geïnterviewde uit Indië.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-z8w-wqqs
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-z8hg-yf
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47136
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië