Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0009

De geïnterviewde, geboren in Gouda, groeide op in een niet religieus gezin maar ontwikkelde zich in de beginjaren van de oorlog, als een fanatieke, bevlogen Jehova’s getuige. Ze werd zich al voor de oorlog bewust van het feit dat de Joden groot gevaar liepen. Ze aanvaardde het lijden. Samen met haar geloofsgenoot heeft ze de verschillende kampen in Nederland en Duitsland goed doorstaan. Ze koesterde geen enkele wrok tegen haar vijanden en maakte van de kampen een werkgebied om mensen het evangelie te verkondigen. Haar verhaal geeft inzicht in het kampleven van de vrouwen en de omstandigheden van Jehova’s Getuigen gedurende de oorlog.

The interviewee was born in Gouda and grew up in a non-religious family, but in the first years of the war she became an enthusiastic, fanatic, Jehova’s Witness. She realised even before the war that the Jews were about to be exterminated. She accepted suffering. Together with her fellow believers she endured several concentration camps in the Netherlands and Germany. She doesn’t resent her enemies, and turned the camps into an opportunity to do missionary work, to convert people. Her story provides insight into what camp life was like for women, and what the situation was like for Jehova’s Witnesses during the war.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zfz-qmsn
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6cb-1y4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41695
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Interakt: Rene Mendel productie; Paul de Klerk, interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; image/jpg; text/pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Gouda, Vught, Ravensbrück