Derde fase inventariserend onderzoek (d.m.v. proefsleuven) aan Westeinde 62, gemeente Enkhuizen West-Friese Archeologische Notities 61

In oktober 2020 is door Archeologie West-Friesland (AWF) archeologisch onderzoek in de vorm van proefsleuven (IVO-P) uitgevoerd op het perceel Westeinde 62 in Enkhuizen, gemeente Enkhuizen. Directe aanleiding voor het onderzoek zijn geplande ontwikkelingswerkzaamheden op de onbebouwde noordoosthoek van het Syngenta-terrein. Tijdens het proefsleuvenonderzoek zijn in alle vier de proefsleuven archeologische sporen aangetroffen. De meeste sporen dateerden uit de Bronstijd en betroffen hoofdzakelijk greppels. Door grootschalig grondverzet uit de jaren 70 van de vorige eeuw is een groot deel van de oorspronkelijke bodemopbouw verdwenen, alsmede eventuele ondiepe sporen, zoals eergetouwkrassen.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xny-qf7g
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ea-gh12
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:241808
Provenance
Creator Leek, J.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Gemeente Hoorn - Archeologie West-Friesland
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; License: http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf; http://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/pdf; .mid / .mif; .jpg; .csv; .svg; .dxf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.272 LON, 52.706 LAT); Westeinde 62; Enkhuizen; Enkhuizen; Noord-Holland