Project Ongekend Bijzonder, Utrecht, interview 44

geslacht: Vrouw land van herkomst: Vietnam klasse in land van herkomst: Hogere middenklasse leeftijd aankomst NL: 22 stad: Utrecht vluchtreden: Gevlucht voor communistisch regime, naar de vrijheid relaties met eigen gemeenschap: Veel Vietnamese vrienden opleiding: HTS chemische technologie en HBO milieu technologie beroep land van herkomst: Chemicus werk in NL: medewerker rapportage luchtkwaliteit bij de Rijksoverheid. kinderen: 1 bijdrage aan de stad: Probeert zo goed mogelijk om bij te dragen aan de maatschappij. Voedt haar kinderen goed op zodat ook zij een goede bijdrage aan de samenleving kunnen leveren. Verder haar werk. Betaalt belasting. Collecteert voor het Rode Kruis. Draagt bij aan de Vietnamese Boeddhistische gemeenschap opvallend/bijzonder: Haar ouders waren hooggeplaatst in Zuid-Vietnam. Na de overwinning van het Noorden werd hun leven onmogelijk daar. “Nou, ik heb eerlijk gezegd... door alle politieke lessen ben ik eigenlijk ook een beetje gehersenspoeld. Ik had eigenlijk ook heel graag mee willen draaien met het systeem. Maar jij merkt wel gauw dat dat gewoon niet kan. Om hogerop te komen, dan moet jij altijd je CV heel gedetailleerd maken, van wie wie je ouders zijn en je opa, oma zelfs. En wat ze allemaal hebben gedaan en dat was bij mij gewoon niet heel mooi”.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xu6-cnbs
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-z0lj-h4
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:64606
Provenance
Creator Stichting Bevordering Maatschappelijke Participatie - BMP
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Pham, T.; Het Utrechts Archief
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format H.264/MPEG-4; srt; txt
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Utrecht; Vietnam