Doorlopend budgetonderzoek 1980

PID

Het doel van het Budgetonderzoek is het verschaffen van statistische informatie over de bestedingen van typen huishoudens, gerelateerd aan kenmerken van het huishouden zoals grootte en samenstelling, inkomen, sociaal- economische categorie van het huishouden, kenmerken van de woning en het bezit van duurzame consumptiegoederen. Hiertoe worden gedurende een jaar gegevens verzameld over bestedingen, inkomsten en achtergrondkenmerken bij een steekproef van Nederlandse huishoudens. Gedurende een kwart maand houden de huishoudens nauwgezet een huishoudboekje bij, de rest van het jaar alleen grotere uitgaven. In 2001 en 2002 zijn er geen budgetonderzoeken geweest. In 2003 is er een onderzoek gehouden met een andere onderzoeksopzet. In 2012 is het onderzoek volgens een nieuwe opzet uitgevoerd. Via internet hielden 6000 huishoudens een huishoudboekje bij. Hierin noteerden ze vier weken lang bepaalde uitgaven. Daarnaast vulden ze een vragenlijst in over hun vaste lasten en andere regelmatige uitgaven. Via een koppeling met integrale registers zijn inkomensgegevens en andere achtergrondkenmerken van de huishoudensleden toegevoegd. De initiële respons is circa 25% van de benaderde huishoudens; de uitval is circa 15% van de deelnemende huishoudens

Suggestions for data usage: Deze dataset behoort tot het interne archief van het SCP en is niet beschikbaar voor externen. Zie 'Relation' voor eventuele beschikbaarheid van public use files. Bij vragen kunt u contact opnemen met het scp via data@scp.nl

Identifier
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-fq-yj1t
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zzg-cf8e
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:207950
Provenance
Creator Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP)
Publisher DANS/KNAW
Contributor Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0; http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0
OpenAccess true
Representation
Resource Type Dataset
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Netherlands