Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1643

De geïnterviewde vertelt over zijn achtergrond en gaat in op zijn ervaringen van de Japanse bezettingen en de bersiaptijd in Indië. Hij verbleef te West-Java en was scholier. Zijn ouders kwamen in kampen terecht en hij zwierf uiteindelijk op straat. Hij wist werk te vinden, maar kon geen aansluiting vinden bij de Indonesiërs op straat omdat hij niet Indonesisch was. De geïnterviewde vertelt verder over de hereniging van zijn gezin en over het hervatte van zijn schooltijd. De vernederingen die hij heeft moeten doorstaan reageerde hij toen af.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-225-m545
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-cvip-l1
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52097
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Padangpandjang; Bandoeng; Soekaboemi; Buitenzorg; Djakarta