Proefsleuvenonderzoek Doornspijk De Ginde Proefsleuvenonderzoek aan de De Ginde te Doornspijk in de gemeente Elburg

Tijdens het veldwerk is gebleken dat de bodemopbouw overeen komt met de verwachting op basis van het eerder uitgevoerde booronderzoek. Vermoedelijk is sprake (geweest) van een gooreerd-grond, waarvan de donkerbruingrijze eerdlaag ten behoeve van landbewerking volledig omgewerkt is geraakt en mogelijk opgehoogd. Hierdoor is de natuurlijke ondergrond tot tenminste 20 cm verstoord. Lokaal gaan de verstoringen dieper door en zodoende zijn er verschillende zones met verstoring door verploeging binnen de proefsleuf aanwezig. Tijdens het onderzoek zijn geen archeologisch relevante grondsporen aangetroffen. Tijdens de aanleg van het vlak is er aardewerk gevonden. Het aardewerk is te dateren tussen 1250 en 1900 n. Chr., met als zwaartepunt de periode 1600 tot 1900 n. Chr. Het aardewerk valt uiteen in vier verschillende soorten, alle geproduceerd in Nederland. Zeldzame of zeer bijzondere vormen zijn niet aanwezig. Het gaat hier om alledaags gebruiksaardewerk.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x9g-kjxe
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-aw-istx
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:265944
Provenance
Creator Diependaal, S.
Publisher Econsultancy BV
Contributor Gelderland; Econsultancy BV
Publication Year 2023
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format jpeg; portable document format; esri shapefile; esri shapefile index; esri shapefile dbasetable; comma separated values; extensible markup language
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.813 LON, 52.412 LAT); Gelderland; Elburg; Doornspijk; De Ginde; 27A (kaartblad)