Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1686

De geïnterviewde ging in 1932 naar Indië. Haar man werkte op een suikeronderneming.De geïnterviewde schetst een beeld van het leven in Indië en vertelt over het werk van haar man. Tijdens de bezetting werd haar man krijgsgevangene gemaakt en zijzelf kwam ook in een kamp terecht. De geïnterviewde vertelt tot slot over haar ervaringen van Indië tot in de jaren '50. In 1958 vertrok ze definitief naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2az-vr3x
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-2m9o-9k
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52305
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Pandaan; Poerwokerto; Bandoeng; Bogor; Batavia; Semarang; Pontianak