120710-38 Åle

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1986 : En ca. 10 m stor sortfarvet plet på marken, uden fund. Kan være den vestlige udløber af sb. 43, ÅHM jour.nr. 2304.1986 : En ca. 10 m stor sortfarvet plet på marken, uden fund. Kan være den vestlige udløber af sb. 43, ÅHM jour.nr. 2304.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/114787/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/114787
Provenance
Creator Vesthimmerlands Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Åle
Temporal Coverage 250000 BC - 1066 AD; Oldtid; OXXX