Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1129

De geïnterviewde vertrok naar Indië nadat zij getrouwd was 'met de handschoen'. Zij en haar man kwamen op verschillende suikerondernemingen te wonen. De geïnterviewde beschrijft de situatie op en rond zo'n onderneming tijdens de bezetting en in de bersiap tijd. Zij kwam in een extremistenkamp terecht.Het gezin werd weer herenigd in Indië. De geïnterviewde ging in 1949 nog eenmaal terug naar Indonesië, maar voelde zich daar toen niet meer op haar gemak.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x2c-tb2r
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-59c0-dr
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:47767
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië