Plangebied Woonrups aan de Kempkensberg te Groningen

In het plangebied zijn twee deelgebieden onderzocht, waar muurresten van de Helperlinie zijn aangetroffen. De Helperlinie was een vooruitgeschoven verdedigingslinie ten zuiden van de toenmalige stad. Deze verdedigingslinie werd vanaf 1698 aangelegd en is in 1875 ontmanteld. Binnen het plangebied zijn de resten van de linie in kaart gebracht, gefotografeerd en beschreven. In deelgebied A zijn twee parallelle muren gevonden, met er tussen in een droge gracht. In het muurwerk was een doorgang aanwezig, waar oudtijds een doorgang met een houten deur heeft gezeten. Deze doorgang is gezien het afwijkende metselwerk en baksteenformaat waarschijnlijk een latere toevoeging. Op een historische kaart uit 1751-1754 duidt een trappetje op de aanwezigheid van deze doorgang. Tijdens de Frans-Duitse Oorlog (1870-1871) is het houtwerk van de deur waarschijnlijk vervangen of gerepareerd. Het muurwerk in deelgebied A ligt aan de noordoostzijde van het Ooster Bastion, ter hoogte van de overgang naar de hoge en lage flanken. In deelgebied B zijn resten van een muur gevonden, het betreft waarschijnlijk de bekleding van de rechter face van de redan, tussen het Ooster Bastion en de Ooster Redoute. Ten zuiden hiervan lag een smalle, watervoerende gracht. Deze gracht is een aftakking van de gracht rondom de Ooster Redoute. In de gracht was een beschoeiing aanwezig van houten palen en planken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x9u-edvr
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-sr-2xpi
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:199079
Provenance
Creator Hielkema, J.B.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Lenting, J.J.; Bosma, K.L.B.; Laan, J. van der; RAAP BV
Publication Year 2021
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/rtf; application/msword; image/jpeg; .mbd; .shp; application/x-cmdi+xml
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.581 LON, 53.205 LAT); Netherlands