Getuigen Verhalen, Het Molukse perspectief in oorlogstijd, interview 37

Geïnterviewde 37 is geboren op 7 september 1932 in Jakarta, Java, Indonesië. Ze komt uit een gezin van vijf kinderen, waarin zij het derde kind was. Haar vader werd overgeplaatst naar Aceh. Hij diende bij het KNIL en was bij de marechaussee.

Toen de oorlog uitbrak in 1942, zat ze in Kota Raja, destijds de hoofdstad van Aceh, op school. Haar vader zat in Malabo. Het gezin werd overgebracht naar het krijgsgevangenkamp Lawe Sigalagala in Aceh. Haar vader kwam bij de spoorweg in Birma terecht. In Aceh is ze naar verschillende plaatsen gevlucht. Uiteindelijk ontmoette ze haar vader weer in Lawe Sigalagala.

Na de capitulatie bleven ze er gevangen, maar nu door de Indonesiërs. In het kamp moesten ze toen zelf voor voedsel zorgen. Het Rode Kruis vond hen, en bracht hen naar Medan. Ook kleding hadden ze niet meer.

Na de Bersiaptijd ging het gezin naar Jakarta en in 1949 op verlof naar Ambon. Geïnterviewde kon niet mee omdat ze al werkte bij de Nederlandse Handelsbank. Haar ouders zaten vast op Ambon vanwege de RMS. Intussen vertrokken de eerste schepen naar Nederland. Haar werd gevraagd mee te gaan als hulpverpleegster. Ze vertrok met de Fairsea en kreeg pas een paar jaar later weer contact met haar ouders.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-28a-8529
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-hxx-rq3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41449
Provenance
Creator Museum Maluku (MuMa) ©; Vreeswijk-Manusiwa, J.M.
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format avi; doc; pdf
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Indonesië; Aceh; Molukken; Ambon; Indonesia; the Moluccas; Atjeh