Veteranen Instituut, IPNV, interview 751

In dit derde gesprek gaat deze man uit 1919 in op zijn tijd als oorlogsvrijwilliger in Indië vanaf de zomermaanden van 1947. Hij nam deel aan de operatie "Product", de eerste politionele actie. De periode die daarop volgde was er één van vele incidenten en gevechtsacties met de TNI, waarbij dierbare vrienden van deze man sneuvelden.

Met de geïnterviewde zijn twee of meer interviews gehouden. Zie relations.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-24u-wx8f
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-orq-yhu
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:36001
Provenance
Creator Veteranen Instituut
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format WAV; application/x-cmdi+xml
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Psychology; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Bandoeng; Poerbolinggo; Semarang; Banjoemas; Java; Sexbierum