Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1650

Dit interview bestaat uit twee gesprekken: 1650.1 en 1650.2.

1650.1 De geïnterviewde vertelt over zijn achtergrond. Hij groeide op in Medan. De geïnterviewde vertelt over zijn ervaringen van de Japanse bezetting in Medan. Hij gat in op de confrontatie met de Japanners. Vanwege zijn achtergrond en goede connecties kon de geïnterviewde buiten het kamp blijven. Na de capitulatie is hij met het Rode-Kruis naar de kampen geweest. De geïnterviewde gaat in op het Indonesische nationalisme. De geïnterviewde schetst een beeld de bersiaptijd. Hij vertelt over de verschillende strijdende groepen.

1650.2 De geïnterviewde gaat in dit gesprek verder in op zijn schooltijd en hoe hij opgroeide. De geïnterviewde vertelt over de zaak van de familie waarin hij werkte, deze zaak kwam na de bezetting weer goed op gang. In 1980 sloot hij de zaak, de corruptie werd toen heel erg. De geïnterviewde vertelt ook verder over de situatie rond de Japanse inval en gaat in op de registratie. Tot slot vertelt de geïnterviewde over zijn sociale activiteiten.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-x2c-zhum
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1r8k-tv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52052
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Medan