Marten Jansen: Kort, doch Echt-Verhaal van Commandeur Marten Jansen, Weegens het Verongelukken van zyn Schip ... Waar by nog Copia, van een Brief van Comm. Hidde Dirks Kat ... geschreeven uit Straat-Davids (1778, Leeuwarden)

Kort, doch Echt-Verhaal van Commandeur Marten Jansen, Weegens het Verongelukken van zyn Schip, genaamd het Witte Paard, en nog Negen andere Scheepen, dewelke alle Verongelukt zyn, in Groenland, door de bezetting van ’t West Ys, ten Jaare 1777. Men treft in dit Verhaal aan, de wonderlyke behouding van verscheidene Menschen op een Ysschots, waar meede zy eenige Mylen door de Ysbergen zyn heen gedreeven: En andere zeldzaame Ontmoetingen hun al verder voorgekoomen. Waar by nog Copia, van een Brief van Comm. Hidde Dirks Kat, aan zyn Huisvrouw, geschreeven uit Straat-Davids, behelzende meede haare Ongelukken en Rampen op Reis geleden. Te Leeuwarden, By G. Tresling, Boekverkoper in de Peperstraat, 1778.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xt8-dayd
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-aa3t-iv
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:66085
Provenance
Creator Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©); Sijs, N van der
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Vrijwilligersnetwerk Nederlandse Taal (©), SVNT; Beelen, H
Publication Year 2016
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format Word 2003
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Groenland; Greenland; Netherland