Onderzoek Verplaatsingsgedrag - OVG - 1985-2003

Doel:
Het bepalen van het verplaatsingsgedrag van de Nederlandse bevolking naar plaats van herkomst en bestemming, tijdstip waarop het vervoer plaatsvindt, gebruikte vervoermiddelen en motieven voor de verplaatsingen; daarnaast wordt ruime aandacht geschonken aan de achtergrondvariabelen voor een bepaald verplaatsingspatroon en keuze van vervoermiddelen.

Doelpopulatie:
De Nederlandse bevolking (exclusief bewoners van tehuizen en instellingen).

Dit betreft een beveiligd microbestand van het Centraal Bureau voor de Statistiek-CBS. Beveiligde micro-bestanden zijn bestanden die zodanig bewerkt zijn dat herkenning van individuen en huishoudens uitgesloten is.

In 2004 werd het onderzoek voortgezet onder denaam Mobiliteitsonderzoek Nederland - MON, en in 2010 onder de naam Onderzoek Verplaatsingen in Nederland - OVIN. Ook deze vervolgonderzoeken kunnen uit het DANS online archiefsysteem EASY gedownload worden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zrd-hgpa
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-elz-phy
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:39586
Provenance
Creator Centraal Bureau voor de Statistiek; Rijkswaterstaat
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Publication Year 2009
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Discipline Other
Spatial Coverage Nederland