Storborg Øvre

Funnsted for T 17855: Båtøks fra yngre steinalder. Funnet i grusmasse, hentet fra dette området (Tilvekst 1957). Omtrentlig stedsangivelse ved Einar Borgsø.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/16324
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=38318&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Trøndelag fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 1900
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (11.340W, 63.769S, 11.340E, 63.769N); Levanger