Kerkstraat 28-34 RAAPrap_4633_ERPKE3_20200917.pdf

In opdracht van JES Projectontwikkeling heeft RAAP tussen oktober 2017 en januari 2020 in verschillende fasen een proefsleuvenonderzoek en archeologische begeleidingen uitgevoerd in het kader van het project ‘De Twee Torens’ in de gemeente Meierijstad.

Het doel van het proefsleuvenonderzoek was het vast te stellen of er (behoudenswaardige) archeologische resten in het plangebied aanwezig zijn. Het doel van de archeologische begeleidingen was het veiligstellen van de wetenschappelijke informatie (behoud ex situ), voor zover archeologische resten ter hoogte van de nieuwbouw en riolering niet in de bodem behouden konden blijven.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-2ze-s2vu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-3x-ywli
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:237103
Provenance
Creator Ruijters, M.
Publisher RAAP
Contributor Noord-Brabant; RAAP Archeologisch Adviesbureau
Publication Year 2022
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format excel xml; metadata; geography markup language; pdf portable document format; microsoft excel 97-2003; jpg/jpeg file
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.607 LON, 51.599 LAT); Noord-Brabant; Meierijstad; Erp; Kerkstraat 28-34; 45H (kaartblad)