Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1714

De geïnterviewde werd eind jaren '40 uitgezonden naar Indië voor Shell. De geïnterviewde vertelt over zijn standplaatsen en schetst een beeld van het leven in Indië in die tijd. Vervolgens gaat de geïnterviewde in op de periode eind jaren '50 wanneer het voor Nederlanders gevaarlijk wordt op straat. Ten slotte schetst de geïnterviewde een beeld van de organisatie binnen Shell.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zp8-zcgj
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-t9ku-l2
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52536
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Kalimantan; Pladjoe; Djakarta; Balikpapan; Soerabaja