Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1589

De geïnterviewde groeide op te Nieuw-Guinea. Hij vertelt hoe hij bombardementen meemaakte tijdens de oorlog met Japan. Het gezin vluchtte van huis weg en kwam uiteindelijk op Ceram te wonen. De geïnterviewde vertelt hoe zijn vader regelmatig opgepakt wordt door de Japanners omdat ze hem verdenken van spionage. De kinderen moeten tijdens de bezetting naar een Japanse school. In 1948 besluit de geïnterviewde om terug te gaan naar Nieuw-Guinea.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xuy-fjua
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-k2np-r5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52738
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Laboeha Batjan; Babo; Geser; Ceram; Saparoea; Ternate; Sorong