Løsfunn

Gjenstand i en kobberlegering, ukjent id. Antatt middelalder. Funnet av Thor Erik Gilje ved metallsøk.

Identifier
Source http://kulturminnesok.no/ra/lokalitet/296713
Metadata Access https://kart.ra.no/arcgis/rest/services/Distribusjon/Kulturminner20180301/MapServer/7/query?objectIds=2775434&outFields=*&returnGeometry=true&f=geojson
Provenance
Creator Rogaland fylkeskommune
Publisher Askeladden
Publication Year 2023
Rights NLOD (https://data.norge.no/nlod/en/2.0/)
OpenAccess true
Contact askeladden.hjelp(at)ra.no
Representation
Language Norwegian
Version 20180301
Discipline Archaeology
Spatial Coverage (5.662W, 59.075S, 5.662E, 59.075N); Stavanger