Ενημερωτικά Δελτία Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για το νέο κορονοϊό

DOI

Πρόκειται για συλλογή Ενημερωτικών Δελτίων Τύπου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας για το νέο κορονοϊό. Το χρονικό διάστημα που καλύπτει η συλλογή είναι από 12.03.2020 έως 04.05.2020. Η συγκεκριμένη συλλογή έχει αποτελέσει τη βάση Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (βλ. σχετική δημοσίευση) και δύναται να συμβάλλει στην υλοποίηση περαιτέρω σχεδίων έρευνας μέσω εφαρμογών δευτερογενούς ανάλυσης κειμένων.

Non-probability

Identifier
DOI https://doi.org/10.17903/FK2/BICKXI
Metadata Access https://datacatalogue.cessda.eu/oai-pmh/v0/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_ddi25&identifier=a8245aa72db0dc6ed40ed3812d2adfde9ef91fb5f7c451f83c37f24f4196d280
Provenance
Creator Μαρκαντωνάτου, Μαρία; Σαββάκης, Μάνος
Publisher Κατάλογος Δεδομένων SoDaNet
Publication Year 2022
OpenAccess true
Representation
Language Greek, Modern (1453-); Greek
Resource Type Textual data
Discipline Social Sciences
Spatial Coverage Greece