Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1675

De geïnterviewde ging in 1953 als accountant naar Indonesië. De geïnterviewde werkte in Djakarta. Hij schetst een beeld van zijn werkzaamheden en geeft een beeld van de ontwikkelingen in Indonesië in deze periode. Als de Nieuw-Guinea-kwestie speelt wordt het onrustig. De geïnterviewde schetst een beeld van de situatie eind jaren '50 en gaat in op zijn vertrek in 1958.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zqb-jzm6
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-1xh6-ar
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52246
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Djakarta