Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1505

Dit interview bestaat uit drie gesprekken: 1505.1, 1505.2 en 1505.3

1505.1 De geïnterviewde vertelt hoe zij opgroeide in Indië. Ze ging naar een Europese school. De geïnterviewde vertelt hoe zij als kind de Japanse bezetting meemaakte. Haar oudere broers en vader zaten in het kamp en zij smokkelde spullen het kamp in. Tijdens de bersiap werden de mannen opnieuw geïnterneerd en het huis waar de rest van het gezin verbleef werd afgesloten en bewaakt door Indonesiërs.

1505.2 De geïnterviewde vertelt hier over de internering door Indonesiërs. Ze zat in een kamp te Plaosan. Later kwam zij terecht in verschillende opvangkampen. De geïnterviewde vertelt over de ontwikkelingen in haar familie en hoe deze naast de bezetting geen positief effect op haar leven hebben gehad.

1505.3 De geïnterviewde vertelt in dit gesprek hoe zij met moeite haar verloofde achterna reisde naar Nieuw-Guinea. Ze schetst een beeld van hoe anders en vooral primitief het leven daar was. In 1962 ging de geïnterviewde naar Nederland.

De echtgenoot van de geïnterviewde is ook geïnterviewd voor het SMGI-project. Zie interview 1621. (Zie het veld 'relation').

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zdu-6ddu
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-x95t-pj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:50693
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Fridus Steijlen (coördinator)
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; West-Java