Aanleg biomassabunker Blokhuispoort Leeuwarden

Tijdens de begeleiding zijn funderingen, muurwerk, een kelder, een vloer, uitbraaksleuven en een mogelijke kuil gevonden. Deze resten hangen allemaal samen met eerdere bouwfases van de Blokhuispoort. De resten dateren allemaal uit de Nieuwe tijd. De uitbraaksleuf behoort met zekerheid tot de oude blokhuispoort van voor 1870. Mogelijk geldt dit ook voor een fundering en een kelder, deze dateren uit de 19e eeuw. Het overige muurwerk dateert de 20e eeuw. Het oudste grondspoor, een kuil of laag, bevatte aardewerk uit de late 16e-vroege 17e eeuw.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zst-su99
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-mky7-hh
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:68809
Provenance
Creator Kruining, M.E. van
Publisher RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Contributor Bosma, K.L.B.; RAAP Archeologisch Adviesbureau BV
Publication Year 2018
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format application/msword; image/jpeg; Microsoft Access; MapInfo
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (5.801 LON, 53.200 LAT)