Erfgoed van de Oorlog, Bystander Memories, interview RG-50.570.0011

In dit interview vertelt de geïnterviewde over zijn leven als kind gedurende de bezetting in Amsterdam. Hij vertelt over de propaganda tegen de Joden, hun vervolging en deportatie. Hij noemt een geval waarbij een Joodse vrouw met bed en al uit huis gehaald werd. Daarnaast bespreekt hij de incidenten rond de Februaristaking van 1941. Ook vertelt hij kort wat over het pulsen en opnieuw bewonen van de Joodse woningen.

In this interview the interviewee remembers life and daily routine as a school child during the time of the German occupation of the Netherlands. He talks about the propaganda against Jews, their persecution and deportation from Amsterdam. In addition, he discusses the reasons and incidents around the February Strike of 1941.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-242-sbvh
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-6e0-7w3
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41684
Provenance
Creator Vrije Universiteit; United States Holocaust Memorial Museum
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor dr. Dienke Hondius, Vrije Universiteit, adviseur; drs. Anna Timmerman, coördinator in Nederland, onderzoeker; Nathan Beyrak, United States Holocaust Memorial Museum, Project Director; Christian Url, Oral History Department; Interakt: Rene Mendel productie; Martijn van Haalen interview; Paul Enkelaar en Bernd Wouthuysen, camera; drs. Machlien Vlasblom, Vrije Universiteit, onderzoeksassistent
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format video/H264; text/word; text/pdf; image/jpg
Discipline History; Humanities
Spatial Coverage Amsterdam