Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1680

De geïnterviewde ging in 1948 als kortverbander naar Indië. In het begin was hij plaatselijk geniechef in Priok. De geïnterviewde schetst een beeld van de situatie en het leven in Indië. Kortverbanders traden niet toe tot de koloniale gemeenschap. Hij vertelt hoe de betere Indonesische en Indische kringen ook anderen buiten hielden en in afgesloten sferen verkeerden. Tot slot gaat de geïnterviewde in op de periode rond zijn vertrek wanneer het leven van Nederlanders moeilijk gemaakt wordt en deze uiteindelijk moeten vertrekken.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-xf3-ekwf
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-n4gj-uo
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52259
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; West-Java; Djakarta; Tandjoengpriok