Archeologische begeleiding in het trace van de betuweroute Tracetraject Verlegde Haven Spoorlijn (VHS) Tracetraject Kort Sluit Route (KSR) Tracetraject BR1/02 Tracetraject BR2/01 Tracetraject BR2/02 Tracetraject BR3/01 Tracetraject BR3/02 Tracetraject BR3/02b Tracetraject BR3/03-4/01 en Gasleidingen W16, W19 en W22 Tracetraject BR4/02 Tracetraject BR5/01 Tracetraject BR5/02 en 6/01 Tracetraject BR6/02 Tracetraject BR6/03 Tracetraject BR7/01 - KW 4/01 Tracetraject BR8/01 Het passief begeleide gebied van Zuid-Holland Het passief begeleide gebied van Gelderland Gasleiding W3/4 Gasleiding WIO

Dit is een verzameling van alle ADC rapporten betreffende de tracebegeleiding van de Betuweroute: ADC rapporten betuweroute 01 t/m 19, W3-4 en W10.

De Betuweroute is de goederenspoorlijn die wordt aangelegd tussen Rotterdam en Zevenaar. De ministers van Verkeer en Waterstaat en van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen hebben bepaald dat, voorafgaand aan de aanleg, archeologisch onderzoek in het trace van de Betuweroute noodzakelijk is. De tracebeleiding is de eindfase van het archeologisch proces van de Betuweroute. De ArcheologischeTracébegeleiding Betuweroute wordt in opdracht van de Projectgroep Archeologie Betuweroute uitgevoerd door het Archeologisch Diensten Centrum (ADC) te Bunschoten. De rapportage dateert uit 2002 en 2003.

Hieronder een beknopte samenvatting van de resultaten per rapport:

ADC Betuweroute 1: archeologisch leeg, geen vindplaatsen aangemeld bij ARCHIS. ADC Betuweroute 2: alleen Oude Pendrechtse Dijk teruggevonden, verder archeologisch leeg, geen vinplaatsen aangemeld bij ARCHIS. ADC Betuweroute 4:kleine hoeveelheid archeologisch materiaal gevonden waaronder middeleeuws aardewerk, verder grotendeels archeologisch leeg, geen vindplaatsen aangemeld bij ARCHIS. ADC Betuweroute 5: alleen in de bovengrond sporen en vondsten uit Middeleeuwen en Nieuwe Tijd aangetorffen, verder archeologsich leeg, NB meer dan een derde was niet begeleidbaar door de methode van uitvoering waardoor mogelijk een deel van de archeologische waarden zijn gemist, er zijn geen vindplaatsen aangemeld bij ARCHIS. ADC Betuweroute 6: sporen en vondsten uit de Nieuwe Tijd aangetroffen, verder archeologisch leeg, geen vindplaatsen aangemeld bij ARCHIS. ADC Betuweroute 7: Hollanse Waterlinie geregistreerd, verder archeologisch leeg, geen vindplaatsen aangemeld bij ARCHIS. ADC Betuweroute 8: archeologisch leeg, geen vindplaatsen aangemeld bij ARCHIS. ADC Betuweroute 9: archeologisch rijk, paalsporen, paalkuilen, greppels, aardewerk, Romeins, Middeleeuws en Nieuwe Tijd, de registraties worden aangemeld bij ARCHIS. ADC Betuweroute 10: archeologisch rijk, 36 registraties waarvan 21 begoren tot 5 nieuwe vindplaatsen, IJzertijd, Romeinse tijd, Middeleuwen, Nieuwe tijd, de vindplaatsen en registraties worden aangemeld bij ARCHIS. ADC Betuweroute 11: 1 registratie, archeologisch vrijwel leeg, de registratie wordt gemeld bij ARCHIS. ADC Betuweroute 12: een aantal registraties van vondsten en sporen, de registraties worden gemeld bij ARCHIS. ADC Betuweroute 13: archeologisch rijk, veel registraties waaronder nieuwe vindplaatsen, de registraties worden gemeld bij ARCHIS. ADC Betuweroute 14: weinig archeologsiche informatie, enkele registraties, 1 nieuwe vindplaats uit de Nieuwe tijd, deze registraties worden gemeld bij ARCHIS ADC Betuweroute 15: archeologisch leeg, geen meldingen aan ARCHIS ADC Betuweroute 16: 2 nieuwe vindplaatsen en archeologisch registraties, verder archeologisch leeg, de vindplaatsen en registraties worden gemeld bij ARCHIS. ADC Betuweroute 16: archeologische vondsten waaronder twee vindplaasten, de vindplaatsen worden gemeld bij ARCHIS. ADC Betuweroute 18: een cluster van sporen aangetroffen, verder archeologisch vrijwel leeg, vindplaatsen worden gemeld aan ARCHIS ADC Betuweroute 19: een aantal archeologische waarnemeningen, vindplaatsen en vondstlagen en verpoelde vondsten, de nieuwe vindplaatsen worden gemeld bij ARCHIS.

ADC Betuweroute W3-4: een kleine hoeveelheid archeologisch materiaal, verder archeologisch leeg, geen meldingen aan ARCHIS. ADC Betuweroute W10: archeologisch leeg, geen meldingen aan ARCHIS.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zt3-xev7
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-op9-jjj
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41509
Provenance
Creator Schutte, A.; Bloo, S.B.C.; Prangsma, N.; Habets, D.; Vermeer, J.K.; Scrijer, E.; Bijlsma, M.M.
Publisher ADC
Contributor Gehasse, E.F. (redactie); Laan, W. (technisch tekenwerk); NS railinfrabeheer bv; NS RAILINFRABEHEER B.V.
Publication Year 2010
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (4.482 LON, 51.863 LAT); Rotterdam; Barendrecht; Alblasserwaard; Giessendam; Zuid-Holland; Giessenlanden; Hardinxveld-Giessendam; Gorinchem; Lingewaal; Gelderland; Geldermalsen; Neerijnen; Tiel; Buren; Echteld; Kesteren; Dodewaard; Elst; Nijmegen; Bemmel; Duiven; Zevenaar; Sliedrecht