150403-29 Holme III

This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1980 : To store bopladsgruber med keramik fra sen yngre bronzealder og tidlig førromersk jernalder. Recognoscering og udgravning foretaget i forbindelse med lokalplan.1981-04-08: Urnegravplads, yngre bronsealder.1980 : To store bopladsgruber med keramik fra sen yngre bronzealder og tidlig førromersk jernalder. Recognoscering og udgravning foretaget i forbindelse med lokalplan.1981-04-08: Urnegravplads, yngre bronsealder.

Identifier
Source http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/Lokalitet/116046/
Metadata Access http://www.kulturarv.dk/ffrepox/OAIHandler?verb=GetRecord&metadataPrefix=ff&identifier=urn:repox.www.kulturarv.dkSites:http://www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder/site/116046
Provenance
Creator Moesgård Museum
Publisher Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Publication Year 2020
Rights Public
OpenAccess true
Contact Slots- og Kulturstyrelsen (www.slks.dk); Aarhus University (www.au.dk)
Representation
Language Danish
Resource Type Dataset
Discipline Archaeology
Spatial Coverage Holme III
Temporal Coverage 1100 BC - 501 BC; Bronzealder; BYXX