195 datasets found

Keywords: occupations

Filter Results
 • Den nationella SOM-undersökningen 2011

  Since 1986 the SOM-institute has been carrying out an annual nation-wide survey - the National SOM - in order to identify the Swedish public's habits and attitudes on the topics...
 • ESS 5 - Den europeiska socialundersökningen 2010, Sverige

  This survey is the Swedish part of the 2010 'European Social Survey ' (ESS), and is focusing on family, work and well-being as well as justice. The survey also includes data on...
 • Journalist 2011

  The Swedish journalist survey is conducted at the Dept of Journalism, Media and Communication (JMG) at the University of Gothenburg. The questionnaire is submitted to 2 500...
 • ISSP 2015 - Åsikter om jobben och arbetslivet

  This survey is the Swedish part of the 2015 'International Social Survey Program' (ISSP), and it is the fourth time an ISSP-survey is focusing on Work Orientations. The...
 • Den västsvenska SOM-undersökningen 2015

  Western SOM has been conducted yearly since 1992, but was initially limited to residents of Gothenburg and its surrounding municipalities. In 1998, the survey was extended to...
 • SOM-undersökningen i Skåne 2015

  This is the sixth SOM survey conducted in the region of Skåne. The questionnaire was divided into ten subject fields: Local news; Politics and democracy; To live in Skåne;...
 • Den västsvenska SOM-undersökningen 2016

  Western SOM has been conducted yearly since 1992, but was initially limited to residents of Gothenburg and its surrounding municipalities. In 1998, the survey was extended to...
 • SOM-undersökningen i Göteborg 2016

  In the autumn of 2016, the first Gothenburg SOM survey was conducted. A total of 7000 randomly selected citizens of Gothenburg answered questions about attitudes and habits in...
 • Den västsvenska SOM-undersökningens kumulativa dataset 1992-2021

  The SOM survey in West Sweden has been conducted yearly since 1992. The survey was initially limited to residents of Gothenburg and its surrounding municipalities. In 1998, the...
 • Den västsvenska SOM-undersökningen 2017

  Western SOM has been conducted yearly since 1992, but was initially limited to residents of Gothenburg and its surrounding municipalities. In 1998, the survey was extended to...
 • SOM-undersökningen i Göteborg 2017

  In the autumn of 2017, the second edition of the Gothenburg SOM survey was conducted. A total of 5000 randomly selected citizens of Gothenburg answered questions about attitudes...
 • Den västsvenska SOM-undersökningen 2018

  The Regional Western Sweden SOM Survey has been conducted yearly since 1992, but was initially limited to residents of Gothenburg and its surrounding municipalities. In 1998,...
 • SOM-undersökningen i Göteborg 2018

  In the autumn of 2018, the third edition of the Gothenburg SOM survey was conducted. A total of 5000 randomly selected citizens of Gothenburg answered questions about attitudes...
 • SOM-undersökningen i Värmland 2018

  In 2018 the SOM Institute carried out the third SOM survey in the region of Värmland. Focus was on issues of public services, regional development and media habits. The survey...
 • Young People's Attachment to Home District 2000

  Tutkimuksessa selvitettiin nuorten kiinnittymistä kotiseudulleen ja nuorten sosiaalista pääomaa. Tutkimusaineisto on kerätty informoituna kyselynä seitsemästä erityyppisestä...
 • Lifestyle Entrepreneurship 2011-2014

  Aineistossa on haastateltu kuuden koiraharrastajia palvelevan yrityksen yrittäjiä. Osaa yrityksistä johtaa useampi henkilö, joten haastateltavia on yhteensä 12. Osa yrityksistä...
 • Tampere Praksis: Service Counsellor and Service Manager Views on Family Servi...

  Aineisto sisältää Tampereen kaupungin perhepalveluiden palvelupäällikön yksilöhaastattelun ja kolmen palveluohjaajan ryhmähaastattelun. Haastattelut toteutettiin kahdella eri...
 • Diaconia Barometer 2016

  Diakoniabarometrit kartoittavat diakoniatyöntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia työstään. Diakoniabarometri 2016 keskittyi erityisesti syksyn 2015 maahanmuuttaja-aaltoon....
 • Implicit Association Test (IAT) of Gender and Occupation 2019

  Aineisto sisältää ammattinimikkeiden ja sukupuolen välistä assosiaatiota mittaavan Implicit Association -testin aggregoituja lukuja. Koetilanteessa selvitettiin osallistujien...
 • Gender, Education and Career Choice: Follow-up Study 1994

  Tutkimus on osa työministeriön rahoittamaa Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat -projektia, joka käynnistettiin vuonna 1983 perusselvityksellä. Seurantatutkimuksia on tehty...
You can also access this registry using the API (see API Docs).