241 datasets found

Keywords: interpersonal relations

Filter Results
 • Men Living without a Steady Relationship 2018-2019

  Aineisto koostuu ilman vakituista parisuhdetta elävien 25-64 -vuotiaiden miesten kirjoituksista. Keruukutsussa kirjoittajiksi etsittiin miehiä, jotka elivät ilman parisuhdetta...
 • Helsingin Sanomat Loneliness Survey 2014

  Helsingin Sanomien vuonna 2014 keräämä kysely kartoittaa suomalaisten kokemuksia yksinäisyydestä (N: 27851). Kyselyssä käsitellään muun muassa koetun yksinäisyyden määrää,...
 • Gambling Harm Survey 2017

  Suomalainen rahapelijärjestelmä uusiutui vuoden 2017 alussa, kun kolme rahapeliyhtiötä RAY, Veikkaus ja Fintoto yhdistyivät. Rahapelikyselyllä 2017 haluttiin kartoittaa...
 • Everyday Life and Participation 2017

  Aineistossa on kartoitettu, mitkä asiat ovat suomalaisille tärkeitä ja miten suomalaiset osallistuvat yhteiskunnan toimintaan. Kysely kerättiin Turun yliopiston...
 • Mental Resilience of Finnish People I 2020

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suurimpia huolenaiheita ja turvallisuutta tuovia tekijöitä koronakriisin aikana. Tämä ensimmäinen osa kyselystä toteutettiin huhtikuussa...
 • Mental Resilience of Finnish People II 2020

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten suurimpia huolenaiheita ja turvallisuutta tuovia tekijöitä koronakriisin aikana. Kirkon tutkimuskeskus keräsi kahdella kyselyllä tietoa...
 • Anonymous Questions and Expert Responses in the Sinuiksi Online Question and ...

  Aineisto koostuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille suunnattuun Sinuiksi tuki- ja neuvontapalveluun lähetetyistä kysymyksistä ja näihin saaduista asiantuntijavastauksista....
 • 18-25-Year-Olds' Experiences of Wearing Face Masks during the COVID-19 Pandem...

  Aineisto koostuu 18-25-vuotiaiden pääkaupunkiseudulla asuvien henkilöiden haastatteluista, joissa haastateltavat pohtivat kokemuksiaan kasvomaskien käytöstä koronaviruspandemian...
 • Changing Nature of Being an Expatriate Finn Survey 2020

  Aineisto käsittelee laajasti ulkosuomalaisten hyvinvointia, käsityksiä Suomesta sekä kokemuksia ulkomailla asumisesta. Kyselytutkimuksen yhteistyökumppaneina toimivat...
 • Finnish Welfare Survey 2017

  Aineisto on osittainen toisinto akateemikko Erik Allardtin kansainvälisesti tunnetusta vuoden 1972 hyvinvointitutkimuksesta (FSD1017). Aineisto kartoittaa suomalaisten...
 • Gambling in Finland 2021

  Aineistossa selvitetään 15-74-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamista ja ongelmapelaamisen laajuutta, sekä niihin liittyviä tekijöitä. Kyselyn on toteuttanut Veikkaus Oy...
 • Gender, Education and Career Choice: Follow-up Study 1994

  Tutkimus on osa työministeriön rahoittamaa Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat -projektia, joka käynnistettiin vuonna 1983 perusselvityksellä. Seurantatutkimuksia on tehty...
 • Welfare Survey 1995

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten sosiaaliturvaan liittyviä mielipiteitä ja käsityksiä. Työssäkäyvien vastaajien työmarkkina-asemaa ja käsityksiä työelämästä eriteltiin...
 • Finnish Sex Survey 1971

  Vastaajia pyydettiin aluksi kertomaan ovatko he samaa vai eri mieltä erilaisten väittämien kanssa, jotka koskivat mm. vapaata moraalia, sukupuoliyhteyden oikeutusta ilman...
 • Estonian Sex Survey 2000

  Elina Haavio-Mannilan teettämässä aineistossa kartoitetaan virolaisten parisuhteita ja seksuaalisuutta. Ensin kysyttiin lapsuudenkodissa ja koulussa saadusta...
 • Living Conditions of Social Assistance Recipients and Social Work 1987

  Tutkimuksessa kartoitettiin toimeentulotukiasiakkaiden elinolosuhteita, elinolojen ja elämisen kokemista sekä asiakassuhdetta ja sosiaalityötä. Ensin selvitettiin...
 • Living Conditions of Social Assistance Recipients and Social Work 1996

  Tutkimuksessa kartoitettiin toimeentulotukiasiakkaiden elinolosuhteita, elinolojen ja elämisen kokemista sekä asiakassuhdetta ja sosiaalityötä. Ensin kysyttiin lapsuuteen ja...
 • ISSP 2001: Social Networks II: Finnish Data

  Tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten perhe-, sukulais-, naapuruus- ja ystävyyssuhteisiin perustuvia sosiaalisia verkostoja. Vastaajilta tiedusteltiin, pitävätkö he yhteyttä...
 • Gender, Education and Career Choice: Data 1983-1991

  Tutkimus on osa työministeriön rahoittamaa Ammatti, sukupuoli ja työmarkkinat -projektia, joka käynnistettiin vuonna 1983 perusselvityksellä. Seurantatutkimuksia on tehty...
 • Welfare Survey 1996

  Tutkimuksessa kartoitettiin suomalaisten sosiaaliturvaan liittyviä mielipiteitä ja käsityksiä. Työssäkäyvien vastaajien työmarkkina-asemaa ja käsityksiä työelämästä eriteltiin...
You can also access this registry using the API (see API Docs).