10 datasets found

Keywords: Bijbelvertaling

Filter Results
 • Liesveltbijbel 1542

  Den Bybel met groter neersticheyt ghecorrigeert, ende op die canten geset den ouderdom der werelt, ende hoe lange die gheschiedenissen ende historien der Bybelen, elck int sine...
 • Biestkensbijbel 1560

  Den Bibel, Inhoudende dat Oude ende Nieuwe Testament. (...) Ghedruct by my Nicolaes Biestkens van Diest. Int Iaer ons Heeren M. CCCCC. LX.
 • Lutherse Bijbel 1648

  BIBLIA, Dat is, De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Boecken des Ouden ende Nieuwen TESTAMENTS: Nu Van nieuws uijt D. M. Luthers Hoogh-Duijtsche Bibel in onse...
 • Leuvense Bijbel 1548

  Den gheheelen Bybel, Inhoudende het oude ende uieuwe Testament, Met grooter naersticheyt ende arbeyt nv corts in duytsche van nyews ouerghestelt wt den Latijnschen ouden text,...
 • Statenvertaling 1657

  Biblia, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen Testaments. Door last der Hoogh-Mog: Heeren Staten Generael vande...
 • Jan Utenhove: Nieuwe Testament (1556)

  HET NIEVvve Testament, dat is, Het nieuwe Uerbond onzes Heeren Iesu Christi, Na der Grieckscher waerheyt in Nederlandsche sprake grondlick end trauwlick ouerghezett. ......
 • Vorstermanbijbel 1528/1531

  De Bibel. Tgeheele Oude ende Nieuwe Testament met grooter naersticheyt naden Latijnschen text gecorrigeert, ende opten cant des boecks die alteratie die hebreeusche...
 • Deux-Aesbijbel 1562

  BIBLIA: Dat is, DE GANTSCHE HEYLIGHE SCHRIFT, grondelick ende trouvvelick verduydtschet, Met verklaringhe duysterer woorden, redenen ende spreucken, ende verscheyden Lectien,...
 • Delftse Bijbel 1477

  Bible in duytsche (Delftse bijbel). Jacob Jacobszoon van der Meer en Mauricius Yemantszoon van Middelborch, Delft 1477. Transcriptie van de eerste (en enige) druk.
 • Statenbijbel 1637

  BIBLIA, Dat is: De gantsche H. Schrifture, vervattende alle de Canonijcke Boecken des Ouden en des Nieuwen TESTAMENTS. Nu Eerst, Door last der Hoogh-Mog: HEEREN STATEN GENERAEL...
You can also access this registry using the API (see API Docs).