201,607 datasets found

Keywords: Arkeologisk minne

Filter Results
 • Lok 5 Mjåsund

  Naustet låg N for bukta og i ly mellom Mjåsundneset i aust og Mjømna. Det framstod hovudsakleg som ei rektangulær rydda flate. NV hjørnet var markert med ei låg oppmuring med...
 • Lok 4 Mjåsund

  Området framstår som kulturpåverka ut frå vegetasjon, og det synest også å innehalde ei lita tuft. I sør har det gått ein naturleg sti ned til bukta i aust med lok 5. Påvist ved...
 • Lok 3 Mjåsund

  Ein markert aust-vestgåande kvartsførekomst, men den er ikkje samanhengande. Merke etter uttak. Det er også eit mindre parti vest av den eldste vegen i området. Påvist ved...
 • Lok 2 Mjåsund

  Steinalderlokalitet påvist ved synfaring i samband med Fv. Sandøy-Mjømna, Kryssing av Mjåsundet. Materialet inneheld hovudsakleg flint med innslag av bergkrystall og kvarts.
 • Lok 1 Mjåsund

  Steinalderlokalitet påvist ved synfaring i samband med Fv. Sandøy-Mjømna, Kryssing av Mjåsundet. Materialet inneheld kvit kvartsitt,bergkrystall, kvarts, pimpstein, flint og...
 • bautastein

  Funnkartet nr. 1. Bautastein stod på kyrkjegarden enno i 1825. No ukjend.
 • Lok. 86, Storumsvågen

  Lok. 86 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lok 86 består av busetnadsspor frå steinalder. Lokaliteten ligger ca. 12-13 moh. og dekk ca. 119 m2. Lokaliteten ligg på ei opphøgd flate like...
 • Lok. 85, Storumsvågen

  Lok. 85 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lok 85 består av busetnadsspor frå steinalder. Lokaliteten ligger ca. 22-23 moh. og dekk ca. 147 m2. Lokaliteten ligg på ei flate plassert inn...
 • Lok. 83, Storumsvågen

  Lok. 83 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lok 83 består av aktivitetsspor frå steinalder. Lokaliteten ligger ca. 24 moh. og dekk ca. 302 m2. Lokaliteten ligg på ein sørvest-vendt...
 • Lok. 125, Ådlandsvatnet

  Lok. 125 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lok 125 består av aktivitetsspor frå steinalder. Lokaliteten ligger ca. 32-33 moh. og dekk ca. 243 m2. Lokaliteten ligg på ein vestvendt...
 • Ådland - lok 126

  Lok. 126 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lok 126 består av busetnadssspor frå steinalder, lokaliteten kan truleg daterast til eldre steinalder. Den har truleg ei overvekt av...
 • Helle 10

  Helle 10 (ID 300371) ble avdekket ved prøvestikking og er tolket som et aktivitetsområde fra yngre steinalder. Innenfor lokaliteten er det totalt gravd to prøvestikk, hvorav ett...
 • Uten navn

  BREKKHUS, gnr. 379. (1946) Funnkartet nr. 1. Brekkhus, bnr. 3 Grav låg på flata O for elvemotet. Nøye kan ein ikkje syne plassen. Herfrå er B 796 - B 798. (2023) Elvamotet er...
 • Helle 9

  Helle 9 (ID 300370) ble avdekket ved prøvestikking og er tolket som et aktivitetsområde fra eldre steinalder. Innenfor lokaliteten er det totalt gravd tre prøvestikk, hvorav to...
 • Lok. 124, Ådlandsvatnet

  Lok. 124 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lok 124 består av aktivitetsspor frå steinalder. Lokaliteten ligger ca. 35 moh. og dekk ca. 112 m2. Lokaliteten ligg oppe mot toppen av eit...
 • Helle 8

  Helle 8 (ID 300368) ble avdekket ved prøvestikking og er tolket som et aktivitetsområde fra eldre steinalder. Innenfor lokaliteten er det totalt gravd ni prøvestikk, hvorav fire...
 • Lok. 121, Ådlandsvatnet

  Lok. 121 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lok 12 består av 2 littiske funn, og eit område med kulturlag. Dateringa av aktiviteten er noko usikker, det blei datert ein kolprøve som gav...
 • Lok. 114, Ådlandsvatnet

  Lok. 114 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lok 114 består av aktivitetsspor frå steinalder. Lokaliteten ligger ca. 24-25 moh. og dekk ca. 220 m2. Lokaliteten ligg i eit område med...
 • Lok. 109, Ådlandsvatnet

  Lok. 109 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lok 109 består av busetnadsspor frå steinalder. Lokaliteten ligger ca.15 moh. og dekk ca. 723 m2. Lokaliteten ligg på ein liten odde som er...
 • Helle 7

  Helle 7 (ID 300364) ble avdekket ved prøvestikking og er tolket som et aktivitetsområde fra eldre steinalder. Innenfor lokaliteten er det totalt gravd ti prøvestikk, hvorav tre...
You can also access this registry using the API (see API Docs).