201,607 datasets found

Keywords: Arkeologisk minne

Filter Results
 • Dyregrava

  Dyregrava har en dybde på ca 8m N-S i toppen, den har en dybde på ca 3m. Sidene til graven skråner noe inn mot midten. Det vokser stor skog rundt graven som ligger i overgangen...
 • Hausehovda på Toåsen - Å024

  Beskrivelse fra lokalitet: 11 groper. Beskrivelse fra Enkeltminne: Ligg på flate i N-hellinga. Blokkar, urd og litt fjell i dagen nedunder. Gropa er rund i øvrekant, ca. 300 cm...
 • Steinberget

  Bergknatt faller stupbratt av mot N og SSØ. I Ø og S-V er terrenget noe mindre bratt og her er området befestet med to murer. Se skisse. Mur 1 går langs hele borgens Ø-kant i...
 • Skjærdalen

  C32046 skafthulløks. Finner: Forpakter Jørgen Moe. Innlevert ved disponent Johan Melbye på Skjærdalens Brug A/S.
 • Hafstad

  På S-SØ-brinken av et fremspring på morenen der fallet er stupbratt mot S-SØ: Rundhaug, klart markert unntatt i N-NV. Her er ca halvparten av haugen fjernet nesten til bunns....
 • Kjekstad

  Kontrollregistrert 2014, se tilstand. Lagt over knausens topparti og ut til den V-SV-brink: Rundrøys. Nokså klart markert, bygd av grov rundkamp og noen bruddstein, med mål...
 • Vardeheia

  Kontrollregistrert 2014, se tilstand. I V-kant av skogen, 5m NØ for åpning i NV-SØ-gående steingjerde:Rundrøys. Til dels klart markert, overtorvet. Bygd av stor mellomstor...
 • Uten navn

  C33126 Trinnøks av stein, nærmest som H. Gjessing: Rogalands steinalder, fig 77. Funnet ved grøfting våren 1970, 100m N for hovedbygningen på Ås øvre. Funnet av Hans Aas,...
 • Voll øvre

  C25311 Steinhakke, sl H. Gjessing: Rog sta fig 128.
 • Fjellhaug

  Jernøks funnet ca 1950. Den ble funnet av Jens Fjellhaug i skogsområdet som nå er dyrket mark. Oppbevares på gården. Se skisse M 1:1. Øksen er nå malt svart.
 • Uten navn

  Kullgrop. Påvist av Knut Holmset, 2432 Slettås.
 • Uten navn

  Kullgrop. Påvist av Knut Holmset, 2432 Slettås.
 • Bølgen

  Torvdekket rundrøys. Rundkamp og bruddstein. Forholdsvis godt markert i N og S- I Ø og V går den i ett med skråningen. Godt synlig i terrenget. Små, grunne fordypninger midt i...
 • Aske

  Inntil og Ø for veien til Oldemyr, 4019/2,9 og Aske østre 4019/4,6. Rundhaug, uklart markert, bygget av sand og stein. Avflatet og omrotet i midtpartiet. Bevokst med grantrær. D...
 • Nubgården - Å212

  Kolgrop, mangler markert voll. Rektangulær. Åpning i S-kanten. L N-S 2,2m, br 0,7m, dybde 0,6m (målt i botnen).
 • Kolbensrød

  I kanten av dyrket mark. Rundhaug, klart markert. Bygget av jord og stein. Haugen er avflatet i toppen og i SV-kant ligger tomten av en kjeller. Den er også noe beskadiget i...
 • Ringhovden - Å186

  Grop; veggene ser ut til å være oppmurt av stein. N-V-orientert, mål 3x4m, dybde ca 1,3m. Gropbunnen er ca 1x2m.
 • Skjølås

  Øks med skafthull av gråbrun bergart funnet i 1940 av Johannes Sjølås. Øksa lå like ved en stor stein i åkeren. Funnstedet påvist av finneren. Øksa oppbevares på gården. Se...
 • Hovsfjellet

  Opprinnelig rund røys, klart markert. Midten er helt utkatet så røysa har nå oval form, orientert NØ-SV. I bunnen av krateret er det to helleformede stein som er brutt opp,...
 • Sauøya

  I stien gjennom dalen og på det høyeste punktet er det funnet flint.
You can also access this registry using the API (see API Docs).