1,332,500 datasets found

Filter Results
 • Langangen

  Funn av 2 avslag av brent flint, ca.25cm under overflaten. Prøvestikket ble gjort i grov, skarpkantet forvitringsgrus blandet med humus ned til ca.50cm under overflaten.
 • Omberg søndre

  C 29749 a: Øks med skafthull av lys grålig-hvit bergart. b: Nakkestykke av skafthulløks av lys grålig bergart. Funnet da de jevnet ut en gammel uthustomt.
 • Ved Nipane

  4,8x4,5m. Steinlegning i ytterkantene. Klart markert steinlegning i S og deler av Ø-vegg, ellers gjengrodd. Funn av kull i hele tuften, trolig nedbrent.
 • Hovden

  Kantede, hodestore steinblokker er lagt i flere lag i en ring inntil Ø-siden av en stor jordfast stein. Steinmuren er nå sterkt nedrast. Ø- og V-delen består avkun en...
 • Mosdøl

  Kullgrop med markert voll, særlig mot SSV. Kull i bunnen. Innermål 2,4 m. Yttermål 5,2 m. Dybde 0,7 m.
 • Gåstjønn

  Grop uten voller. Prøvestikk i bunnen av gropa viser flere store kullbiter under torvlaget. Dybden på torvlag i bunnen er 5cm-25cm ved to prøvestikk. Prøvestikk i veggen viser...
 • Fossøy

  Åkerkanten er en 0,2m dyp og 44m lang fordypning. Gammel og delvis gjenngrodd åker som ligger N-NV for kant. Prøvestikk i åker ca.15m fra Fossøytjønni og 4m N for åkerkanten,...
 • Torperåsen

  Rundrøys. Noe utkastet. D 7m, h 0,2-0,4m.
 • Uten navn

  Ved nybrott fant Gunnulf Torsen Åse i 1925 på dette sted: C24378, skår av kleberkar. C28804, skår av kleberkar. C31496, skår av kleberkar.
 • Murtestøyl

  Beskrivelse fra lokalitet: Fjernet/tapt. Det er påført masser over hele området. En liten ruinrest stikker frem fra under de påførte massene. More st. Navnet Murtestøyl...
 • Tohoku University VO Server TAP service

  The Tohoku University VO Server's TAP end point. The Table Access Protocol (TAP) lets you execute queries against our database tables, inspect various metadata, and upload your...
 • Solar wind model data

  Solar wind model data
 • Solar wind model data

  TBD Iitate log periodic Radio antenna High Resolution data
 • Solar wind model data

  IRTF CSHELL
 • Iitate HF data

  Iitate log periodic Radio antenna High Resolution data
 • Solar wind model data

  TBD IRTF CSHELL obs
 • IPRT/AMATERAS data

  IITATE Planetary Radio Telescope(IPRT) / AMATERAS solar radio spectro-polarimeter Data
 • IPRT/AMATERAS data

  Iitate Planetary Radio Telescope Data
 • JacobsUni EPN SIAP Version 2 Service

  The JacobsUni EPN's sitewide SIAP version 2 service publishes all the images published through the site. For more advanced queries including uploads, all this data is also...
You can also access this registry using the API (see API Docs).