1,305,522 datasets found

Filter Results
 • Nordby øvre

  Rundhaug, toppet. Uklart markert bortsett fra i N hvor terrenget faller ned mot haugen og hvor overgangen er blitt noe utjevnet p.g.a. pløying. I toppen grop d ca 1,5m, dybde ca...
 • Storevarden

  Steinlegning, usikker. Uklart markert, lite synlig. Lyng og gresskledd, men med noen få små einer. Noen få steiner synlig. Ellers er steinlegningen helt flat. I NNV kant av...
 • Nesvarden

  I følge Anders Nes skal graven ha inneholdt et jernsverd, spyd og skjold. Alt dette er imidlertid smidd om til beslag av Nes oldefar. Hellen (som lå over graven) ligger nå...
 • Hovland

  Boplass fra steinalder under flat mark
 • Fotland

  Rundhaug, klart markert, grasskledd, ligger på toppen av en bakkeskråning i dyrket mark. I S og Ø er haugen en del omrotet og noe småstein er trolig fylt på i senere tid. På Sø...
 • Ljørdalen søndre

  Fornminne: Fangstgrop. Kvadratisk, uten tydelige voller. Bjørk midt i gropa. Stor furu i S-kant. Dybde ca 95 cm, ytre diameter 7 m, indre diameter 5,2 m.
 • Nedre Båsrøsta

  Kullgrop med avrundet kvadratisk voll. Ytre d 8m, indre d 5m. Gropa er jevn, symmetrisk med 4 konkave flater som skråner jevnt ned og danner en spiss bunn. Vollen er lite...
 • Tjønnmoen

  Rund kullgrop med godt markert og pent avrundede voller i NØ og SV. Gropa ligger oppå en smal, lav rygg som går NNV-ØSØ retning. I NV og SØ er vollene lave. Hele gropa er dekket...
 • Uten navn

  Fornminne: Kullgrop, kvadratisk, lita, tydelig markert, tydelige voller. En liten stubbe midt i gropa, tørre kvister på voller, etter hogstarbeid. En stor furu i voll mot S....
 • Uten navn

  Fornminne: Kullgrop/fangstgrop, kvadratisk, tydelig markert, tydelige voller, store, ovale. Kvister fra hogst ligger i bunnen + voller + tørr furu. En stor furu i voll mot NØ...
 • Uten navn

  Fornminne: Kullgrop, kvadratisk, tydelig markert, tydelige voller, ovale, store. Tuer av blåbærlyng + stubber i voll mot V. Tett med grantrær på vollene. Rast ut en del. Et...
 • Uten navn

  Fornminne: Kullgrop, kvadratisk, lita. Utydelig markert, utydelige voller. Rast ut. Ødelagt av skogsarbeid. Stor gran i voll mot S og V. Ytre diameter 3,90 m, indre diameter...
 • Uten navn

  Fornminne: Kullgrop, kvadratisk. Tydelig markert, tydelige voller, ovale. Rast ut i N + Ø. To furuer på voll i SØ + to på voll i V. Vokser ei lita eine i gropa. Ytre diameter...
 • Uten navn

  Fornminne: Boplass. Liten lokalitet avgrenset av fjell og sykkelsti.
 • Åren

  Funnsted for: 8 flintstykker. Flinten lå oppe i dagen.
 • Omlid

  Funnsted for: 35 flintstykker.
 • Aske østre

  Funnsted for: 19 flintstykker.
 • Uten navn

  Fornminne: Dyregrop. Forholdsvis lita rund grop med bratte kanter, uten tydelige voller. Veldig igjengrodd med mose. Vokser noen furutrær på "vollene". Ytre diameter 8,20 m,...
 • Uten navn

  Fornminne: Jernvinningsplass. En stor slagghaug pluss noen mindre.
 • Munkfoten

  Fornminne: Steinalderlokalitet, uten nr.
You can also access this registry using the API (see API Docs).