1,146,056 datasets found

Filter Results
 • 060106-78 Pellegaard

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1881 : En...
 • Fallin

  Forhøyning - naturdannelser. Rundhaug, uklart markert, klart fremtredende i terrenget. Dannet av oppstikkende berg med tynt lag av leirjord, bevokst med tett gressvegetasjon....
 • 060106-77 Dynegaard

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1943 : Høj,...
 • Brettingnes

  Rund gravrøys, stort sett klart markert, tydelig i terrenget. Oppbygd av middels rundkamp og noe bruddstein. Noen få rundkamp synlig i kantene. Liten forsenkning i sentrum, noen...
 • 060106-75 Hyldegaard

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1943 :...
 • Storborg Nedre

  Beskrivelse fra lokalitet: Omr. med svart jord og skjørbrent stein Beskrivelse fra Enkeltminne: På lav forhøyning i dyrkamarka: Svartjordsområde bestående av skjell, kull og...
 • 060106-74 Dynegaard

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1881 : Ogsaa...
 • Storborg Øvre

  Funnsted for T 17855: Båtøks fra yngre steinalder. Funnet i grusmasse, hentet fra dette området (Tilvekst 1957). Omtrentlig stedsangivelse ved Einar Borgsø.
 • 060106-73 Dynegaard

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1881 : En...
 • Røstad Nedre

  På bergnabbens høyeste punkt : Rund røys, tydelig og lett synlig. Kantmarkering går dels over i terrenget. Trolig oppbygd av middels stor rundkamp. Pent avrundet profil....
 • 060106-72 Dynegaard

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1943 :...
 • Geite IV / Geite 02 Hagen / Geite 4

  Beskrivelse fra lokalitet: 2 steinblokker med tilsammen 53 skålgroper. Feltet består av to store steinblokker, som ligger i et blomsterbed nedenfor ei redskapsbu. Flatene med...
 • 060106-83 Bækkelyst

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1881 :...
 • Gran-Aune

  T 18466. Skafthulløks av stein. Gave fra finneren, gårdbruker Gunnar Alstad (Tilv 1964).Opplysninger og stedsangivelse ved Gunnar Alstad. På gården oppbevares en flat og rund,...
 • 060106-71A Pærehøiene

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1881 : To...
 • Kløvjan Vestre

  Funnsted for T 20909 Miniatyrøks av jern. Funnet under jordarbeid på 1950-tallet. Funnstedet er omtrentlig avmerket. Innlevert som gave av finneren Ola Klævjan under...
 • 060106-70 Almegaard

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1881 : En...
 • Vaagan

  På liten adskilt topp, lengst NØ på bergryggen: Rundrøys, meget klar kantmarkering, men dårlig synlig. Pent avrundet profil og noe flatt midtparti. Urørt. Tykt lyngtorvdekke og...
 • 060106-69 Høigaard

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1881 : Man...
 • Uten navn

  Som et utspring i den slette delen av hellingen: Langaktig gravhaug, orientert N-S, av moldjord. Markert ved antydning til fotgrøft i Ø-lige halvdel, men går omtrent i ett med...
You can also access this registry using the API (see API Docs).