Rapportage archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Wüsterweg te Castenray

Uit het verkennend booronderzoek blijkt dat het westelijk deel van het plangebied een voorzetting is van de hooggelegen dekzandrug die ook ten noorden van het plangebied ligt. Het centrale en oostelijk deel van het plangebied liggen op een wat lager gelegen en relatief natte dekzandvlakte. Voor het hooggelegen westelijke deel van het plangebied kan de hoge gespecificeerde archeologische verwachtingswaarde voor resten uit het Neolithicum tot en met de Nieuwe tijd blijven gehandhaafd. Voor het centrale en oostelijke deel van het plangebied kan de gespecificeerde archeologische verwachtingswaarde worden bijgesteld naar laag voor alle perioden.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zb8-6a48
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-ps-9352
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-zjk-6spn
Related Identifier https://doi.org/10.17026/dans-x8w-4sqt
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:76789
Provenance
Creator Stiekema, M.
Publisher Econsultancy
Contributor Econsultancy
Publication Year 2017
Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0; http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
OpenAccess true
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Text
Format application/pdf
Discipline Ancient Cultures; Archaeology; Humanities
Spatial Coverage (6.017 LON, 51.497 LAT); Wüsterweg; Venray; Castenray; Limburg