Getuigen Verhalen, Papua's in diaspora, interview 04

Geïnterviewde no. 4 is geboren in kampong Tobati. Hij vertelt over zijn leven als kind en de scholen die hij heeft doorlopen. Hij vertelt over de onontplofte bommen uit de Tweede Wereldoorlog waar ze als kinderen bij speelden. Hij herinnert zich de Amerikanen, die kwamen met een overvloed aan rantsoenen, en de ontmoeting met zwarte Amerikanen. Hij is in de oorlog gevlucht.

Hij gaat naar de JVVS, (jongensvervolgschool) daarna naar de LTS. Vervolgens gaat hij naar de Zeevaartschool in Ramadi waar hij wordt opgeleid als assistent-weerwaarnemer en telegrafist. Na de Indonesische infiltraties neemt hij ontslag omdat hij de situatie niet vertrouwt, en gaat werken als instrumentmaker. Hij is pro Nederlands en besluit in 1962 om naar Nederland te gaan.

De geïnterviewde maakt deel uit van de ervaringsgemeenschap van ooggetuigen van een migratiegeschiedenis van Nieuw Guinea naar Nederland.

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-234-kpmg
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-dj8-bix
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:41194
Provenance
Creator Stichting PACE ©
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Stichting Papua Erfgoed
Publication Year 2011
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format text/pdf; text/doc
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Tobati; Humboldsbaai; Jotefabaai; Kaipulu; Wanimai; Fanimo; Enggros; Joka; Pulo Debi; Sentanimeer; Kotaradja; Abepura; Biak; Entrop; Sentani; Jefman; Den Haag; Rijswijk; Amsterdam; Delft; Hollandia; Hillegom; Woerden; Utrecht