Interviewcollectie Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië, interview 1700

De geïnterviewde werd in 1950 als vlieger uitgezonden naar Nieuw-Guinea, eerst naar Sorong en later naar Biak. De geïnterviewde werkte hier voor de Marine Luchtvaart Dienst (MLD). Hij had als oorlogsvrijwilliger zijn opleiding in Engeland en Nederland gevolgd nadat hij Nederland tijdens de Duitse bezetting was ontvlucht. De geïnterviewde had aanvullende opleiding voor tweemotorige vliegtuigen en een waarnemersopleiding gevolgd. De geïnterviewde vertelt over de werkzaamheden van de MLD, gaat daarbij in op de verschillende vliegtuigen die in gebruik waren en schetst een beeld van het leven In Nieuw-Guinea

Identifier
DOI https://doi.org/10.17026/dans-zr4-xs62
PID https://nbn-resolving.org/urn:nbn:nl:ui:13-yr6f-i5
Metadata Access https://easy.dans.knaw.nl/oai?verb=GetRecord&metadataPrefix=oai_datacite&identifier=oai:easy.dans.knaw.nl:easy-dataset:52393
Provenance
Creator Stichting Mondelinge Geschiedenis Indonesië (SMGI); Koninklijk Instituut voor Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV)
Publisher Data Archiving and Networked Services (DANS)
Contributor Steijlen (coördinator), F.
Publication Year 2012
Rights info:eu-repo/semantics/restrictedAccess; DANS License; https://dans.knaw.nl/en/about/organisation-and-policy/legal-information/DANSLicence.pdf
OpenAccess false
Representation
Language Dutch; Flemish
Resource Type Dataset
Format RTF
Discipline Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture; Agriculture, Forestry, Horticulture, Aquaculture and Veterinary Medicine; History; Humanities; Life Sciences; Social Sciences; Social and Behavioural Sciences; Soil Sciences
Spatial Coverage Indonesië; Nieuw-Guinea; Sorong; Biak